Our Team

The University of Hong Kong-Shenzhen Hospital


The University of Hong Kong-Shenzhen Hospital


CHIEF OF SERVICE

 

CONSULTANTS

 • Dr. CHAN Yau-wai (Deputy Chief of Service)
 • Dr. CHAN Shu-fat
 • Dr. NIU Qiang
 • Dr. XU Xue-bing
 • Dr. WANG Xiao-lei
 • Dr. KWAN Anne(part-time)

 

ASSOCIATE CONSULTANTS

 • Dr. FEI Shou-jun
 • Dr. GAO Shen-shan
 • Dr. LI Min
 • Dr. SHI Xiao-yong
 • Dr. WANG Bo-jie
 • Dr. WANG Chun-yan
 • Dr. YAN Xia

 

MEDICAL OFFICERS / RESIDENTS

 • Dr. CHANG Yun-hua
 • Dr. CHE Wei
 • Dr. CHEN Chao
 • Dr. CHEN Xiao-wei
 • Dr. CHEN Yi-Yang
 • Dr. CHEN Zhuang-yuan
 • Dr. GU Yin
 • Dr. GUAN Xuan
 • Dr. HE Liu-qing
 • Dr. HE Xin
 • Dr. HUA Sheng-nan
 • Dr. HUANG Shi-wei
 • Dr. JIAN Chao-jun
 • Dr. JIANG Tao
 • Dr. JIN Dan
 • Dr. LI He-chun
 • Dr. LIANG Xi-yun
 • Dr. LIU Lin-lin
 • Dr. MU Jing-jing
 • Dr. SHI Tao-li
 • Dr. TAN Jia-qi
 • Dr. WANG Wei-xuan
 • Dr. WANG Yan-ping
 • Dr. WANG Ying-zi
 • Dr. XI Jiao
 • Dr. XING Ting-ting
 • Dr. XU Shao-dan
 • Dr. YANG Xin
 • Dr. YANG Yue
 • Dr. YU Yang
 • Dr. ZHAO Wei
 • Dr. ZHANG Jia-yi
 • Dr. CHEN Yun (Resident)
 • Dr. DAN Zeng-ci-bai (Resident)
 • Dr. GU Pan (Resident)
 • Dr. LIAN Yu-jin (Resident)
 • Dr. LUO Huan-qi (Resident)
 • Dr. QI Xiao-di (Resident)
 • Dr. QU-QI Zhuo-ga (Resident)
 • Dr. REN Shui-yuan (Resident)
 • Dr. SU Zhi-hui (Resident)
 • Dr. WANG Li (Resident)
 • Dr. WANG Zhi-hao (Resident)
 • Dr. WU Ming-jian (Resident)
 • Dr. XUE Jing (Resident)
 • Dr. YANG Jun-nan (Resident)
 • Dr. YANG Yi-hang (Resident)
 • Dr. YI Ao-xue (Resident)
 • Dr. ZHANG Hong-ping (Resident)
 • Dr. ZHANG Jiu-guo (Resident)
 • Dr. ZHAO Yao-hua (Resident)
 • Dr. ZHOU Bao-bo (Resident)
 • Dr. ZHU Chu-jun (Resident)